Ξεκινάτε καινούργια επιχείρηση; Πως σας βοηθά το Εταιρικό Δίκαιο

Είστε επιχειρηματίας ή προτίθεστε να γίνεται επιχειρηματίας στη Κύπρο; Θέλετε να ανοίξετε και να λειτουργήσετε την καινούργια σας επιχείρηση αλλά δεν ξέρετε πως να το κάνετε;

Ξεκινάτε καινούργια επιχείρηση; Πως σας βοηθά το Εταιρικό Δίκαιο Cyprus Lawyers, Company Registration in Cyprus Kongorozis & Pitsillidou Cyprus Law Firm

Του Χρίστου Κογκορόζη*

Στο παρόν άρθρο** σκοπός μας είναι να παρέχουμε χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με το Κυπριακό Εταιρικό Δίκαιο.

Μέσα από την 17ετή εμπειρία μας έχουμε εντοπίσει τις κυριότερες ανησυχίες, προβληματισμούς και ερωτήματα που εκφράζονται από τους πελάτες μας όταν προτίθενται να ξεκινήσουν μια καινούργια επιχείρηση.

Το Εταιρικό Δίκαιο είναι ένας ευρύς κλάδος του Δικαίου και καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων. Τα κυριότερα που πρέπει κάποιος να γνωρίζει είναι η ίδρυση και σύσταση νέας εταιρείας, η εγγραφή εμπορικής επωνυμίας και η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος. Επίσης στα πλαίσια της ίδρυσης και μετέπειτα λειτουργίας μιας εταιρείας ενδέχεται να χρειαστείτε μια Συμφωνία Μετόχων με την οποία θα ρυθμίζονται όλα τα επικίνδυνα και επίμαχα σημεία συνεργασίας μεταξύ των ιδιοκτητών της εταιρείας με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές συγκρούσεις και να επιτευχθεί η διεξαγωγή των εργασιών της εταιρείας με ομαλότητα.

Στο Κυπριακό Εταιρικό Δίκαιο υπάρχουν διάφορα είδη εταιρειών. Αυτά είναι η ιδιωτική εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο, η ιδιωτική εταιρεία χωρίς μετοχικό κεφάλαιο και η δημόσια εταιρεία η οποία εντάσσεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Η πιο συχνή μορφή εταιρείας που υπάρχει στην χώρα μας είναι η ίδρυση ιδιωτικής εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο γνωστή με τον Αγγλικό όρο Limited. Σε αυτές τις εταιρείες η συμμετοχή των μελών περιορίζεται στο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου και δεν υπάρχει οποιαδήποτε ευθύνη των μετόχων για κάλυψη αναγκών ή χρεών με την προσωπική τους περιουσία.

Τι πρέπει να έχει μια εταιρεία και ποια τα πρώτα βήματα

Το πρώτο βήμα για την ίδρυση νέας εταιρείας είναι η καταχώρηση, στο Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών, αίτησης για έγκριση ονόματος. Αφού εγκριθεί το επιθυμητό όνομα ο δικηγόρος θα συντάξει όλα εκείνα τα έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα για να συσταθεί η εταιρεία. Αυτά είναι η ένορκη δήλωση συμμόρφωσης του δικηγόρου (ΗΕ1), η δήλωση διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου (ΗΕ2), η φόρμα με όλα τα στοιχεία των αξιωματούχων (ΗΕ3), το Ιδρυτικό και Καταστατικό έγγραφο. Όλη αυτή η διαδικασία παίρνει γύρω στις 7 μέρες. Η εταιρεία πρέπει να έχει δηλωμένη διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου η οποία δεν πρέπει απαραίτητα να είναι η διεύθυνση διεξαγωγής των εργασιών της. Απαιτείται περαιτέρω να έχει ένα διευθυντή (ή και περισσότερους), ένα γραμματέα και ένα μέτοχο (ή και περισσότερους). Επίσης δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός ως προς τον αριθμό των μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου τον οποίο επιλέγουν οι ιδρυτές της εταιρείας ελεύθερα.

Τι είναι το εμπορικό σήμα και πότε χρειάζεται

Αν έχετε κάποιο συγκεκριμένο λογότυπο το οποίο θέλετε να το βλέπει το κοινό και να παραπέμπει αμέσως στην εταιρεία σας και αν επιθυμείτε να το κατοχυρώσετε ούτως ώστε να μην μπορεί οποιοσδήποτε άλλος να το χρησιμοποιήσει τότε καλό θα ήταν να το εγγράψετε στο αρχείο του Εφόρου Εταιρειών. Τα εγγεγραμμένα σήματα είναι αυτά που έχουν δίπλα τους τη σήμανση TM ή ®. Τα εμπορικά σήματα διακρίνονται σε εθνικά που προστατεύονται στην επικράτεια της κάθε χώρας στην οποία καταχωρούνται, τα Ευρωπαϊκά που προστατεύονται στις 27 χώρες μέλη της ΕΕ και τα Διεθνή που προστατεύονται παγκόσμια. Σε αντίθεση με τις εταιρείες η διαδικασία έγκρισης ενός εμπορικού σήματος μπορεί να πάρει από 6 – 8 μήνες.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι με βάση το Άρθρο 2 του Περί Δικηγόρων Νόμου Κεφ. 2, μόνο δικηγόρος εγγεγραμμένος στο μητρώο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου μπορεί να προβεί σε καταχώρηση των πιο πάνω στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών.

Τι είναι η Εμπορική Επωνυμία

Εμπορική Επωνυμία μπορεί να καταχωρήσει και εξασφαλίσει οποιοδήποτε νομικό η φυσικό πρόσωπο. Μπορεί μια εταιρεία να εγγράψει και εμπορική επωνυμία και να την χρησιμοποιεί παράλληλα με την εταιρεία είτε για σκοπούς τιμολόγησης είτε για σκοπούς marketing. Για παράδειγμα μπορεί μια εταιρεία να φέρει την επωνυμία Χρίστος Κογκορόζης & Σια ΛΤΔ η οποία θα φαίνεται στα τιμολόγια και σε όλα τα εσωτερικά της έγγραφα αλλά στην ταμπέλα της, στις διαφημίσεις της κτλ να προβάλλεται με την εμπορική επωνυμία KPLEGAL LAW FIRM. Σε αντίθεση με την εταιρεία η εμπορική επωνυμία δεν έχει ούτε μετοχικό κεφάλαιο, ούτε αξιωματούχους και είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο ιδιοκτήτης της αν είναι φυσικό πρόσωπο δεν έχει τα φορολογικά πλεονεκτήματα που έχει μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Μετά την σύσταση της εταιρείας, της εμπορικής επωνυμίας, την εγγραφή και καταχώρηση του εμπορικού σήματος το καθήκον του δικηγόρου τελειώνει και από εκείνο το σημείο και εντεύθεν  αναλαμβάνουν οι λογιστές και ελεγκτές κάτι που είναι υποχρεωτικό βάσει Νομοθεσίας. Αν δεν γνωρίζετε που να αποταθείτε η ομάδα μας είναι πάντα πρόθυμη να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.

Το παρόν άρθρο δεν αποτελεί εξαντλητική μελέτη επί του Εταιρικού Δικαίου και για σκοπούς συντομίας έχουμε παραθέσει πιο πάνω τα πιο βασικά που πρέπει να γνωρίζετε. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο γραφείο μας Δευτέρα – Παρασκευή από τις 08:00 – 18:00.

 

*Χρίστος Κογκορόζης, KP LEGAL

Δικηγόροι – Νομικοί Σύμβουλοι

Τηλ: 22 311272, Κιν: 99 883313, Φαξ: 22 317127

www.kplegal.com.cy, email: info@kplegal.com.cy

**Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στις ιστοσελίδες www.eurokerdos.com και www.cyprustimes.com

Ξεκινάτε καινούργια επιχείρηση; Πως σας βοηθά το Εταιρικό Δίκαιο

 

 

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on email
Share via email

LAW FIRM | STROVOLOS | NICOSIA

170 Strovolou Avenue, Office 303

2048, Strovolos, Nicosia, Cyprus

Tel: (+357) 22 311 272

Fax: (+357) 22 317 127

info@kplegal.com.cy